بارگذار

همکاری با ناندو

نکاتی برای کاربری بهتر از این بخش

 

این برگه چه کاربردی دارد؟

 

این فرم برای ارتباط اشخاص حقیقی یا حقوقی‌ای که قصد دارند در یکی از زمینه‌های تخصصی تیم کافه ناندو، از جمله مشاوره، برنامه‌ریزی، راه‌اندازی و توسعه کافه و رستوران، برگزاری و برنامه‌ریزی رویدادها و ایونت‌ها و یا توسعه شبکه ارتباطی کافه رستوران‌ها با تیم ناندو همکاری داشته باشند، استفاده می‌شود.

 

تفاوت این برگه با برگه فرصت‌های شغلی چیست؟

 

برگه فرصت‌های شغلی صرفاً مربوط به اشخاص حقیقی‌ای می‌باشد که قصد کارآموزی در کافه ناندو و یا پیوستن به تیم ناندو را در یکی از حوزه‌های فعالیتی کافه دارند.